12.12.2019. Piekary Śląskie, odsłonięcie tablicy upamiętniającej strajk górników KWK Andaluzja przeciwko stanowi wojennemu 13.12.1981. Wśród uczestników działacze „Pamięci Jastrzębskiej”.

Dodane przez data Grudzień 12, 2019